Voorwaarden

Algemeen :

Aan de samenstelling en de inhoud van de website is de meeste zorg besteed. DDQglas aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van deze website genomen beslissingen, tenzij DDQglas vooraf in concrete gevallen werd geraadpleegd.
Reglementering, normen, beschikbaarheid van producten, wijzigingen in het gamma gebeuren regelmatig.
De inhoud en de documenten en de website kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden.
Mails en eventueel ingesloten bestanden zijn vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerden.
Elk gebruik van deze door anderen dan de geadresseerden, weze het volledig of gedeeltelijk afdrukken, copieren, doorsturen, verspreiden is verboden. Indien een bericht per vergissing werd ontvangen , gelieve te verwijderen en de afzender te verwittigen.
Het internet is een niet beveiligd medium, onze maatschappij kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van het bericht tenzij bevestigd per brief. De veiligheid en het foutvrij zijn van email kan dan ook niet verzekerd worden, de afzender neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor welke schade of andere dan ook.