Aandachtspunten

Installatie van beglazing dient correct te gebeuren om te kunnen genieten van garantie.


  Reinigingsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften van beglazing


   Glas waarin een temperatuursverschil van 30°C ontstaat heeft een grote kans op breuk. THERMISCHE BREUK. 
   THERMISCHE BREUK kent vele oorzaken ; enkele voorbeelden:

   1. - een werflamp die zich te dicht tegen het glas bevindt;
   2. - een sticker op binnen- of buitenzijde van het glas;
   3. - een voorwerp dat tegen het glas staat of zich op een beperkte afstand van het glas bevindt;
   4. - absorberend glas in specifieke plaatsingsomstandigheden;
   5. ....

   Hiervoor beschreven situaties moeten dan ook vermeden worden !


   TIPS / WEETJES

   Weet dat de garantie van uw isolerende beglazing vervalt na het aanbrengen van een film/stickers of andere.

   Vul de thermische schokfiche in en laat een studie uitvoeren om het risico op thermische breuk te bepalen.

   Bij groot risico dient gebruik te worden gemaakt van geharde beglazing (indien technisch en economisch haalbaar) tegen een meerprijs om het thermisch breukrisico uit te sluiten.

   Gehard glas, bv glazen deuren of glazen tafels, kunnen spontaan breken omwille van verschillende redenen. Het is eigen aan het product en kan niet als fout aanzien worden.

   De film of folie tussen gelaagd glas mag slechts zeer beperkt en van korte duur in contact komen met water, zoniet wordt de film aangetast.